Teatrets venner i Trondheim er venneforeningen for Trøndelag Teater. Foreningen ble stiftet 29. juli 1939. Trøndelag Teater ble opprettet bare to år tidligere, og Henry Gleditsch var teatersjef.

Formålet med foreningen er:

  • støtte opp om institusjonen Trøndelag Teater
  • styrke interessen for scenisk kunst i Trøndelag og omegn


I 2024 har foreningen rundt 400 medlemmer.
Foreningen ledes av et eget styre, valgt på årsmøtet. Styret har i dag seks medlemmer.

 

STØTTESPILLER FOR TRØNDELAG TEATER

Teatrets Venner støtter teatret og dets ansatte gjennom en rekke ulike tiltak:

  • Garantifond for gjestespill
    Teatrets Venner har opprettet et garantifond for gjestespill. Fondet kan gi teatret mulighet til også å satse på spesielle gjesteforestillinger. Venneforeningen setter hvert år av kr 30.000 til dette fondet. Medlemmene i venneforeningen har først-i-køen-rett til gjesteoppsetninger vi støtter økonomisk.
  • Leiligheter
    Teatrets venner eier to leiligheter i Trondheim. De leies ut til Trøndelag Teater, som bruker dem til gjestende instruktører, scenografer og skuespillere.
  • I tillegg deler foreningen ut flere priser og stipend.