Formiddagstreff: Aristokrater i solnedgang

Formiddagstreff: Aristokrater i solnedgang

Publisert av Lene Fjellstad den 12.11.23.

Av Erik Lien, leder

Onsdag 25. oktober framførte teaterhistoriker Annabella Skagen andre akt for Teatrets Venner av foredragsserien sin om byens teaterhistorie. Den er en videreføring av foredraget hun holdt i februar om byens gryende teateraktivitet på slutten av 1700-tallet blant de bedrestilte – aristokratiet – i byen. De spilte teater for hverandre og var et lukket selskap, godt skjermet fra byens gemene hop.

Når Annabella i andre akt tar oss med inn på 1800-tallet i vår teaterhistorie, ser vi at de bedrestilte fikk en parallell, i hovedsak blant byens
håndverkere. De dannet sin teatergruppe og skaffet seg tilhold i en gård i nærheten av der Prinsen kinosenter er i dag. Byen fikk det nærmeste vi kommer et fast teater. De drev et åpent teater og tok imot publikum utenfor egne rekker. Det var altså to «konkurrerende» teatergrupper i en by med om lag 10 000 innbyggere! En lukket og en åpen.


Annabella førte byens teaterhistorie fram til 1807. Da brøt det ut krig mellom Danmark(-Norge) og England; København ble angrepet og brent. Det ble plutselig andre forhold som preget dagliglivet – også i en by langt nord i dobbeltriket. Den siste teaterforestillinga blant byens aristokrati ble spilt i riksgreve von Schmettows lystgård på Rotvold høsten 1807. Byens aristokrati var kommet i sitt teaterlivs solnedgang. 

Takk, Annabella – vi ser spent fram til tredje akt! Dato vil kunngjøres senere.

 

Foredragsholder står foren en skjerm hvor vi ser en bilde av mennesker omtalt i foredraget.

Annabellas foredrag er rikt illustrert.

 

Eldre mennesker sitter rundt bord og lytter til foredrag.

Fascinerte teatervenner på Hylla blir trukket inn i byens spennende – og ukjente –
teaterhistorie.